Alivio

Alivio is een software toepassing voor voedingsbeheer. Voeding is een belangrijk onderdeel van ons leven. Lekker en evenwichtig eten, dat wil toch iedereen?

Alivio ondersteunt dienstverlenende organisaties(bv. ziekenhuizen, woon-en zorgcentra, scholen, kinderdagverblijven, revalidatiecentra, OCMW's, ...) bij het aanbieden van gevarieerde maaltijden aan hun klanten.

Kortom, Alivio automatiseert al uw voedingprocessen.


Samenstellen van evenwichtige maaltijden

Alivio bevat een kant en klare lijst van voedingsmiddelen. Binnen deze lijst werden alle gangbare parameters reeds ingesteld.

U kan ook kiezen om een eigen lijst van voedingsmiddelen te importeren, of eventueel te werken met de Nubel lijst.

Diëtisten en chefs stellen menu's samen, om ze daarna in te plannen. Deze planningscycli zijn gekoppeld aan de organisaties in het systeem.
Elke organisatie kan een afzonderlijke cyclus volgen, zelfs per afdeling kan een andere cyclus worden gekozen(bv. materniteit).


Elke klant is anders

Alle basisgegevens(naam, adres, geboortedatum, telefoon, ...) en verblijfsgegevens(afdeling, kamer, ...) kunnen automatisch worden gelinkt met externe systemen(bv. via HL7, XML, ...). Daarnaast blijft manuele ingave ook mogelijk, eventueel via het uitlezen van de EID kaart.

Voor elke klant stellen we een individueel voedingsprofiel op, bestaande uit persoonlijke voorkeuren(bv. geen vis of altijd dubbel portie aardappelpuree) en diëten. Alivio zal het voedingsprofiel voor elke klant, automatisch toepassen.

Uw klant kan ervoor kiezen om niet elke middag te lunchen en bv. op zondag bij familie langs te gaan. Ook dit scenario kan via een persoonlijke kalender worden opgevangen.

Het voedingsprofiel dient éénmalig te worden opgemaakt, bij een nieuwe opname/verblijf zal Alivio de bestaande voorkeuren opnieuw toepassen.
Weliswaar kan het voedingsprofiel steeds worden aangepast.

Een klant kan zijn : bewoner, patiënt, inwoner, leerling, medewerker, bezoeker, partner, familielid, ...


Hebt u al een keuze kunnen maken?

U bepaalt zelf hoeveel mogelijkheden qua keuze, de klant heeft. Er kan gewerkt worden met verschillende suggestie menu's, waarbinnen eventueel nog keuze bestaat tussen verschillende componenten(bv. kroketten of puree).

De keuzemogelijkheden kunnen ook worden beperkt of uitgebreid, afhankelijk van ontbijt-, middag- of avondmaal. Deze verschillende eetmomenten zijn ook variabel.

Het registreren van menukeuze kan gebeuren via:

  • PC
  • Mobiel(tablet)
  • Keuzeformulier voor scanning(OCR, OMR)
  • Zorgoproepsysteem of hotel TV

Alivio biedt ook het systeem van de automatische registratie. Hiervoor werkt u met een menu waarbinnen de juiste componenten automatisch zullen worden gekozen of vervangen, zonder manuele interventie. Hierbij wordt steeds het persoonlijke voedingsprofiel rigoureus gerespecteerd.


Is de cuisson goed?

Dankzij Alivio hoeft u niet langer manueel te tellen, te herrekenen, ... Via de verschillende kooklijsten en corresponderende etiketten, kunt u direct aan de slag.

De bestellijst geeft een nauwkeurig overzicht van wat ingekocht dient te worden.


Mag ik u bedienen?

Het portioneren en serveren van de maaltijden kan individueel of in bulk gebeuren. Uw klant kan ervoor opteren om 's middags te lunchen op de kamer en 's avonds in het restaurant. Ook hier kan Alivio perfect mee om.

Bandkaarten, portioneer - & verdeellijsten, maaltijd etiketten zorgen voor een correcte bediening.

Aan huis geleverd?

Alivio ondersteunt het leveren van maaltijden aan huis. Elke klant kan aan een bepaalde ronde worden toegewezen. De routeplanner kan per ronde de optimale route berekenen, zo krijgt elke chauffeur een routelijst.

De registratie kan hier opnieuw op verschillende manieren(scanningformulier, tablet, ...) gebeuren. Elke maand ontvangt de klant een overzicht van de verbruikte maaltijden.

De maaltijdkosten factureren vraagt U? Wij linken met uw facturatiepakket.

Wie heeft wanneer met welke wagen gereden? U vindt het direct terug.


Multifunctioneel

Alle functies binnen Alivio kunnen eenvoudig en flexibel worden gecombineerd.

Bv. uw dienst maaltijden aan huis gebruikt een formulier om per 2 weken te registeren . Dit formulier wordt via scanning verwerkt. De keuzes binnen uw WZC gebeuren op weekbasis en worden geregistreerd via tablet. Bovendien worden de maaltijdcomponenten in bulk geleverd, aan het WZC. Uw medewerkers bestellen dagelijks via een webtoepassing, geïntegreerd in uw intranet.

Koude en/of warme lijn?
Centrale keuken en verschillende satellietkeukens?
Alles in eigen beheer of via een cateringbedrijf?

Alle scenario's zijn mogelijk.


Modules

Onderstaande tabel toont een overzicht van de beschikbare modules. Specifieke aanpassingen op uw maat zijn mogelijk.

Basis
Beheer klanten
Beheer eetplaatsen
Beheer organisaties
Beheer voedingsmiddelen & afleidingen
Beheer voedingsgroepen & catalogen
HL7 link
XML link
Voedingsprofiel
Diëten
Porties
Consistenties
Nuchterheid
Positieve keuze
Extra verstrekkingen
Maaltijden
Beheer menu's
Beheer menucycli/seizoenen
Planning menucycli
Bulkbestelling
Keuze registratie
Tablet
OMR/OCR scanning
Web module
Link zorgoproepsysteem/domotica/hotel TV
Levering aan huis
Beheer routes
Beheer voertuigen
Automatische route optimalisatie(routeplanner)
Manuele route optimalisatie
Link facturatie
Rapportering
Bandkaart
Kooklijst
Etiketten
Statistieken
...